ZorgZuster - Marjolijn

"De juiste ondersteuning bieden, het streven naar de beste begeleiding,          zorg of verpleging.                                                                                              Aanpassen aan uw wensen en behoeften is een belangrijk voornemen. "    

Welkom bij ZorgZuster-Marjolijn

Heeft u persoonlijke zorg nodig en wilt u zelf de regie in eigen handen houden.                                                                                                                    Dan bied ZorgZuster-Marjolijn de juiste zorg op maat. 

Vanuit respect en integriteit zal ZorgZuster-Marjolijn uw wensen en mogelijkheden vooropstellen.

Door continuïteit van bijscholing is kwaliteit van zorg voor ZorgZuster-Marjolijn vanzelfsprekend.

ZorgZuster-Marjolijn is aangesloten bij de brancheorganisatie voor Zzp'ers in de zorg "Solopartners"

Onderstaand QR-code laat zien dat ZorgZuster-Marjolijn alles op orde heeft.